Sinustako Kausityöntekijäksi Hotelli-, Ravintola- ja matkailualalle tunturiin?

Suomen Ammattiakatemia Oy toteuttaa 26.10.2020– 17.2.2021, 80 päivän kausityöntekijäksi hotelli-, ravintola- ja matkailualalle koulutuksen Kuusamossa. Koulutus järjestetään yhdessä KSAK Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston, alan yritysten kanssa.

Koulutus tähtää nopeaan ja ympärivuotiseen työllistymiseen perehdyttämällä opiskelija hotelli-, ravintola- ja matkailualalle vaadittavan tietotaidon perusteisiin ja kasvattaa opiskelijan ammatillisia valmiuksia työskennellä alalla. Tuleva työpaikka voi löytyä esimerkiksi tunturista Rukalta, Syötteeltä, Leviltä eli lähes mistä vain.

Koulutukseen sisällytetään ammatillisen perusosaamisen lisäksi opintoja, jotka antavat valmiuksia selviytyä sesonkityön haasteista ja purkaa ennakkoluuloja niin sesonkityöstä kuin vuokrafirmoista työnantajina. Koulutus toteutetaan niin, että työnhakija saa perustaidot useampaan avustavaan työtehtävään esim. ravintolan salityöhön, keittiötehtäviin tai hotellin vastaanoton työtehtäviin. Tämä mahdollistaa työviikon kokoamisen useammasta eri työtehtävästä.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin sekä työllistyä koulutuksen jälkeen alan yrityksiin. Opiskelijat ovat jo koulutuksen aikana yhteydessä useaan mahdolliseen työnantajaan ja työpaikkaan, mikä antaa heille hyvät mahdollisuudet esiintyä edukseen ja löytää juuri sopivan työpaikan.

Koulutukseen 30 päivän teoreettiseen opetusjaksoon kuuluu:

· Lupakorttikoulutukset (MATUPA matkailualan turvallisuuspassi, hygieniaosaamisen koulutus, alkoholiasiat ravintolassa, EA1)

· Ammatillisia opintoja (sesongin salat tutuksi, asiakaspalvelu, salitoimintojen perusteita, keittiötyön monipuolisia toimintoja)

· Käytännön harjoituksia

Opetuksesta 6 päivää on etäopetusta.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 50 päivän työssäoppimisjakso alan yrityksessä käytännön työtehtävissä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen ja alalle soveltuvat TE-toimiston asiakkaat. Koulutukseen voi osallistua osaamistaan täydentävä, alasta uutena ammattina kiinnostunut tai ilman aikaisempaa koulutusta oleva hakija. Alalla korostuu asiakaspalvelun merkitys ja kiinnostus oppia uutta. Koulutus rakennetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen kokemukseen ja taustaan sopivaksi. Koulutus on osallistujalle maksuton. Viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvista maksuista (esim. ajokortti) tai luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvista maksuista opiskelija vastaa itse.

INFOTILAISUUS 20.8.2020 klo 14:30-15:30 etäyhteydellä (ZOOM)

https://yrkesakademin.zoom.us/j/553363660

Hae koulutukseen te-toimiston kautta tästä


Koulutuksen valintahaastattelut ovat 8.10 alkaen, jonne kutsutaan henkilökohtaisesti. Muistathan perustella hakemuksesi huolella.

Lisätietoja koulutuksesta 3.8 jälkeen:
Kouluttaja Päivi Koivisto
p. 0400 167 570
paivi.koivosto@ksak.fi