Från B-körkortsklass till yrkeskompetens och CE- eller D- körkortsklass
Jakobstad 2.9.-23.12.2019

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till arbetslösa eller personer hotade av arbetslöshet som har ett i kraft varande
B-körkort och behöver få en körkortsklasshöjning till D- eller CE körkort, inklusive den lagstiftade yrkeskompetensen som krävs i yrkestrafik med buss eller kombinationsfordon. Utbildning till förare för kombinationsfordon, C1E eller CE, kan ges till sökande som har C-körkort daterat innan 10-09-2009 samt innehar yrkeskompetens för godstransport. Ålderskrav till CE-klass 21 år och till D-klass 24 år. (Lagstiftning: 16.3.2007/273)

Sökande ska uppfylla hälsokrav enligt körkortsförordningen. SORA-lagstiftning tillämpas vid ansökningsförfarandet. Registerutdrag från Trafi får inte vara äldre än 3 månader. ANSÖKNINGAR TILL UTBILDNINGEN BEHANDLAS INTE OM REGISTERUTDRAG FRÅN TRAFI INTE BIFOGAS ANSÖKNINGEN.

Registerutdrag kan lämnas in på te-byrån i Jakobstad innan ansökningstiden går ut. Registerutdrag från Trafi kan beställas gratis från Trafis hemsida: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut

Sökande bör ha ett intresse för transportbranschen och kundbetjäning. Sökanden måste också vara
beredd att kunna arbeta på obekväma arbetstider och i skiftesarbete.

Målsättning för utbildningen
Målet är att deltagarna snarast blir anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden genom erhållen yrkesbehörighet för godstrafik med kombinationsfordon eller persontrafik samt ger en möjlighet till vidareutveckling inom respektive bransch. Utbildningen innehåller Yrkeskompetensutbildning 140 timmar samt körkortsutbildning för antingen klass D eller CE.

Efter genomförd utbildning kan sökanden arbeta som förare i yrkesmässig busstrafik eller godstransporter med kombinationsfordon.

Innehåll
Närstudier, 9 veckor. Omfattning:
• Körkortsutbildning B->D eller C->CE enligt sökandes val
• Yrkeskompetens (YKB) inom godstransport eller persontrafik
• ECO-driving, Miljösäkerhetskortet, Arbetssäkerhetskort, Vägskyddsutbildningskort och Första hjälpen 1

Utbildningen omfattar också en period av arbetsplatsförlagd lärande om arbetsuppgifter på ett transportföretag, längd 7 veckor.

Syftet med utbildningen är att utbilda yrkeskunnig arbetskraft enligt företagens behov och att göra sökanden anställningsbar på transportföretag efter avslutad utbildning. Eleverna skapar redan under pågående utbildning kontakt med ett antal potentiella arbetsgivare och arbetsplatser vilket ger dem goda möjligheter att göra ett positivt intryck och hitta rätt arbetsgivare med rätt arbetsuppgift för varje individ.

Utbildningen är öppen för alla som vill öka sitt yrkeskunnande, är intresserad av ett nytt yrke eller inte innehar en tidigare utbildning inom området. Utbildningen är anpassad enligt varje sökandes individuella erfarenhet och bakgrund.

Utbildning är kostnadsfri för deltagaren. Avgifter till myndigheter för diverse kort, pass eller licenser samt kostnader för nödvändiga fotografier samt läkarundersökningar mm. bekostar sökanden själv.

Genomförande
Utbildningens totallängd är 80 dagar. Den yrkesrelaterade och orienterande utbildningen genomförs som närstudier både som klassundervisning samt som praktisk övning i ämnet. Praktik på arbetsplats genomförs i samarbete med personal på respektive företag som en målinriktad, guidad och utvärderad studiedel i en verklig arbetsmiljö.

Plats: Jakobstad, Storgatan 6 (Musikcafé After Eight)
Obligatorisk närvaro vid hela utbildningen.

Undervisningsspråk är svenska. Prov hos myndigheter kan göras på andra språk enligt
bestämmelser hos repektive myndighet.

Ansökningstiden går ut 18.8.2019

Ansökan
Fyll i utbildningsansökan på arbetsförvaltningens internetsidor (www.te-tjanster.fi -> aktuell arbetskraftsutbildning) eller lämna en pappersansökan vid arbets och näringsbyrån. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan bankkoder, måste du bekräfta din ansökan personligen vid TE-byrån innan ansökningstiden går ut.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan på www.te-tjanster.fi > E-tjänster >Arbetskraftsutbildning

Antagningsintervjuer ordnas 23.8.2019 på Te-byrån i Jakobstad. Urvalet görs på basen av ansökning och registerutdrag från Trafi. Inbjudan till antagningsintervju på sms.

Under utbildningstiden kan betalas arbetslöshetsförmån (eventuellt förhöjd) och kostnadsersättning.

Ytterligare information om ansökan till utbildningen och om de ekonomiska förmånerna under utbildningen:
Utbildningsrådgivning tfn 0295 020 712 må-fre kl. 9-16.15
eller utbildningsradgivning@te-byran.fi
Utbildningsrådgivning (på finska) ges även på facebook
www.facebook.com/koulutusneuvonta
www.te-palvelut.fi/685703 link

Ytterligare information om utbildningen:
Suomen Ammattiakatemia
lärare Peter Nykänen
tfn. +358 50 470 3044
peter.nykänen@ya.se
www.suomenammattiakatemia.fi

Info på svenska

Info suomeksi