Tarvitsetko osaavia työntekijöitä maarakennusalalle?

Satakunnan ELY on kilpailuttanut raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus puitesopimuksen vuosille 2019-2020. Hankinnan tavoitteena on joustavalla ja kuhunkin työnantajan tarpeeseen
erikseen räätälöitävällä tavalla vastata nopeasti, yksilöllisesti ja tehokkaasti työvoiman osaamistarpeisiin henkilöstön rekrytointi-, täsmäkoulutus- ja muutosturvatilanteissa. Suomen Ammattiakatemia Oy on valittu yhdeksi puitetoimittajaksi.

RekryKoulutus on työelämälähtöistä ja keskittyy yritysten rekrytointitarpeisiin. Se on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

RekryKoulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin
- kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
- antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään
- voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

Työnantaja ja TE-palvelut toteuttajina
Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

RekryKoulutus – miten edetään?
1. Koulutuksen suunnittelu

Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee esityksen lomakkeella.
Työnantaja ja TE-palvelujen edustaja arvioivat rekrytoitavien henkilöiden koulutustarpeet ja tekevät alustavan koulutussuunnitelman yritystä varten.

Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta (lomake.fi): http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/etsi_tyontekijaa/rekrykoulutus/index.html

Suomen Ammattiakatemia Oy on auttamassa koulutusesityksen teossa ja toimii aktiivisesti yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa niin, että prosessi saadaan etenemään nopeasti.

2. Koulutuksen hankinta

Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset kouluttajaehdokkailta julkisten hankintamenettelyjen mukaan. Osapuolet valitsevat yhdessä kouluttajan. Koulutuksen toteutuksesta osapuolet tekevät hankintasopimuksen.
Hankintaprosessi hyödyntää tässä tapauksessa jo tehtyä puitesopimusta Suomen Ammattiakatemia Oy:n kanssa.

3. Koulutuksen markkinointi ja tiedotus

Osapuolet sopivat koulutuksen markkinoinnista ja siitä, miten yritys on esillä tiedotuksessa.
Suunnitteluvaiheessa voidaan keskustella siitä, haluatko työnantajana julkaista Rekrykoulutuksesta ilmoituksen myös Avoimet työpaikat - palvelussa varmistaakseen oppilashankinnan.

4. Opiskelijoiden valinta

Työnantaja, kouluttaja ja työ- ja elinkeinohallinto sopivat opiskelijoiden valinnasta.

5. Koulutuksen toteutus

Asetetut tavoitteet ja hankintasopimus määräävät, miten koulutuksen aikataulut, sisällöt ja työssäoppiminen toteutetaan.

6. Seuranta ja arviointi

Osapuolet seuraavat ja arvioivat koulutuksen toteutusta yhdessä.

7. Työsuhteiden solmiminen

Työnantaja solmii työsuhteet niiden kanssa, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti.