Oletko kiinnostunut suurista koneista ja maarakennusalasta?

Suomen Ammattiakatemia Oy toteuttaa 4.3 - 30.6.2020, 80 päivän mittaisen Maarakennuskoneiden kuljetuksen yrityslähtöisen koulutuksen Oulussa. Koulutus järjestetään yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston, sekä maarakennusalan yritysten kanssa.

Koulutus tähtää nopeaan ja pitkäaikaiseen työllistymiseen antamalla perustiedot ja -taidot turvallisesta työskentelystä työkoneenkuljettajana maarakennustyömaalla, sekä edellytykset kehittyä edelleen koulutuksen jälkeen alan ammattilaiseksi.

Koulutuksen suorittanut osaa kuljettaa tavanomaisia maarakentamisessa käytettäviä työkoneita turvallisesti ja tehokkaasti, sekä tietää perusteet maarakennustyömaalla toimimisesta. Hän osaa valita työkohteeseen oikeat työvälineet ja -menetelmät, sekä käyttää materiaaleja oikein ja taloudellisesti.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin sekä työllistyä koulutuksen jälkeen maarakennusalan yrityksiin. Opiskelijat ovat jo koulutuksen aikana yhteydessä useaan mahdolliseen työnantajaan ja työpaikkaan, mikä antaa heille hyvät mahdollisuudet esiintyä edukseen ja löytää juuri sopivan työpaikan.

Koulutukseen 10 viikon lähiopetusjaksoon kuuluu:

Alan turvakorttien suorittaminen (mahdollisuus suorittaa Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden direktiivipäiviä näiden yhteydessä)

Maarakennuskoneenkuljetusalan eri konetyyppien, lisälaitteiden, työmenetelmien, materiaalien ja 3D –koneenohjauslaitteiden opiskelu

Käytännön ajoharjoittelua

Koulutukseen sisältyy lisäksi kuuden viikon työssäoppimisjakso maarakennusalan yrityksessä käytännön työtehtävissä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen ja alalle soveltuvat TE-toimiston asiakkaat eli työttömät työnhakijat ja lomautusuhan alla olevat. Koulutukseen voi osallistua osaamistaan täydentävä, alasta uutena ammattina kiinnostunut tai ilman aikaisempaa koulutusta oleva hakija. Hakijalla tulee olla voimassa oleva vähintään B - tai T – luokan ajo-oikeus. Koulutus rakennetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen kokemukseen ja taustaan sopivaksi. Koulutus on osallistujalle maksuton. Viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvista maksuista tai luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvista maksuista opiskelija vastaa itse. Oman auton käyttömahdollisuus on eduksi, koska työ on liikkuvaa.

Hae koulutukseen te-toimiston kautta tästä

Koulutuksen valintahaastattelut ovat ke 12.2, jonne kutsutaan henkilökohtaisesti. Muistathan perustella hakemuksesi hyvin!

Lisätietoja koulutuksesta:

Kouluttaja Simo Kostamo
p. 0503599074
simo.kostamo@ya.se

Koulutuspaikka: Äimäkuja 6A, 90400 Oulu