Kurssi

Työvoimakoulutus nro 711505

Luontomatkailun asiakaspalvelu, 30pv

Työvoimakoulutus nro 711505

Kesto

30 pv

Toteutus

monimuoto

Koulutuspaikka:
Monimuoto
Hakuaika päättyy:

Haku on päättynyt

Alkamispäivä
Valitse kaupunki ja alkamispäivä
Kuvaus
Sisältö
Kelpoisuus

Kouluttaudu Luontomatkailun asiakaspalveluun 30päivässä!

 

Suomen Ammattiakatemia Oy toteuttaa 20.2.2023 – 31.3.2023, 30 päivän luontomatkailun asiakaspalvelu -koulutuksen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko-opetusta, lähiopetusta ja etäopetusta, mikä mahdollistaa osallistumisen mahdollisimman monelle ja monelta paikkakunnalta. Koulutus järjestetään yhdessä KSAK Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston, alan yritysten, että henkilöstöpalvelualan yritysten kanssa.

 

Koulutus tähtää nopeaan työllistymiseen perehdyttämällä opiskelija luontoalan monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin sekä asiakaspalvelua tukeviin työtehtäviin esim. tila- ja varustehuoltoon. Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet toimia luontomatkailualan asiakaspalvelutehtävissä. Alalla on toimintaa ja työvoimapulaa koko Pohjois-Suomen alueella, joten uusi työpaikka voi löytyä lähes mistä vain.

 

Koulutus sisältää useita erilaisia näkökulmia luontomatkailun elementteihin asiakaspalvelu keskiössä. Näitä ovat mm toimiminen vastaanotossa, vuokraamossa ja varustehuollossa. Luontoympäristössä toimiminen huomioiden olosuhteet, vastuullisuus, turvallisuus ja puhdistuspalvelualan osaaminen.

 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin sekä työllistyä koulutuksen jälkeen alan yrityksiin. Opiskelijat ovat jo koulutuksen aikana yhteydessä useaan työnantajaan, mikä antaa heille mahdollisuudet rakentaa työelämäverkostoja, tutustua eri työtehtäviin ja sitä kautta löytää itselle sopiva työpaikka.

 

Hae koulutukseen TE-toimiston kautta.

 

Hae koulutukseen

 

 

Koulutuksen valintahaastattelut ovat 3.2.2023 alkaen, jonne kutsutaan henkilökohtaisesti. Muistathan perustella hakemuksesi huolella.

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Asiakaspalvelu@ya.se

puh .010 2060 340

 

Koulutuspaikan osoite: Äimäkuja 6A, 90400 Oulu

Koulutukseen 10 päivän teoreettiseen opetusjaksoon kuuluu:

 

Orientoivat opinnot

 

Lupakorttikoulutukset

 • HätäEA

 

Ammatillisia opintoja ja esimerkkejä sisällöistä

Asiakaspalvelun perusteet

 • asiakkaan kohtaaminen (myös kansainvälisen asiakkaan kohtaaminen)
 • laadukas palvelu
 • eri asiakasryhmien tuntemus luontoalalla
 • englanti asiakaspalvelussa (rohkaisee käyttämään)
 • toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäensiapu

Vastaanotossa ja vuokraamossa työskentely

 • työympäristön ja -tapojen perustuntemus
 • kassatyöskentelyn abc
 • majoitus-, safaritalo- ja vuokraamotoiminta yleensä
 • tilahuolto

Varusteet

 • huolto- ja kunnossapidon perusteet vuokrattaville ja käytössä oleville varusteilla
 • yleisimpien varusteiden perustiedot (esimerkiksi sukset, lumilaudat, polkupyörät, moottorikelkat, kanootit ja sup-laudat).

Toiminta luontoympäristössä

 • olosuhteet ja niiden huomioiminen työssä
 • karttaosaaminen
 • erilaiset reitit ja rakenteet sekä niiden käyttäminen
 • toiminta nuotiolla
 • onnettomuustilanteessa toimiminen luonnossa

Vastuullisuus ja turvallisuus

 • vastuullisuuden perusperiaatteet
 • yritysten toiminta vastuullisuuden näkökulmasta, esimerkiksi tietoisuus sertifikaateista
 • metsähallituksen Kestävän matkailun periaatteet
 • toimintaympäristön turvallisuus, esimerkiksi paloturvallisuus

Puhdistuspalvelualan osaaminen luontoalankohteissa ja ympäristöissä

 • yleisimmin käytettävissä olevat työtavat, materiaalit ja välineet
 • hygieniavaatimukset
 • roskattoman retkeilyn periaatteet

 

Teoriaopetus koostuu verkko-opetuspäivistä (6pv) ja lähiopetuksesta (4pv). Lähiopetus on Oulussa, mutta voidaan henkilökohtaistaa niin, että lähiopetus tapahtuu esim. omalla paikkakunnalla.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 20 päivän työssäoppimisjakso alan yrityksessä käytännön työtehtävissä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alalle soveltuvat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Koulutukseen voi osallistua osaamistaan täydentävä, alasta uutena ammattina kiinnostunut tai ilman aikaisempaa koulutusta oleva hakija. Alalla korostuu asiakaspalvelun merkitys ja kiinnostus oppia uutta. Koulutus rakennetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen kokemukseen ja taustaan sopivaksi.

 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvista maksuista (esim. ajokortti) tai luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvista maksuista opiskelija vastaa itse.

 

Tässä koulutuksessa em. maksuja tulee opiskelijalle maksettavaksi suoritusten mukaan HätäEA 13,64€

Kuvaus

Kouluttaudu Luontomatkailun asiakaspalveluun 30päivässä!

 

Suomen Ammattiakatemia Oy toteuttaa 20.2.2023 – 31.3.2023, 30 päivän luontomatkailun asiakaspalvelu -koulutuksen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko-opetusta, lähiopetusta ja etäopetusta, mikä mahdollistaa osallistumisen mahdollisimman monelle ja monelta paikkakunnalta. Koulutus järjestetään yhdessä KSAK Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, TE-toimiston, alan yritysten, että henkilöstöpalvelualan yritysten kanssa.

 

Koulutus tähtää nopeaan työllistymiseen perehdyttämällä opiskelija luontoalan monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin sekä asiakaspalvelua tukeviin työtehtäviin esim. tila- ja varustehuoltoon. Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet toimia luontomatkailualan asiakaspalvelutehtävissä. Alalla on toimintaa ja työvoimapulaa koko Pohjois-Suomen alueella, joten uusi työpaikka voi löytyä lähes mistä vain.

 

Koulutus sisältää useita erilaisia näkökulmia luontomatkailun elementteihin asiakaspalvelu keskiössä. Näitä ovat mm toimiminen vastaanotossa, vuokraamossa ja varustehuollossa. Luontoympäristössä toimiminen huomioiden olosuhteet, vastuullisuus, turvallisuus ja puhdistuspalvelualan osaaminen.

 

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin sekä työllistyä koulutuksen jälkeen alan yrityksiin. Opiskelijat ovat jo koulutuksen aikana yhteydessä useaan työnantajaan, mikä antaa heille mahdollisuudet rakentaa työelämäverkostoja, tutustua eri työtehtäviin ja sitä kautta löytää itselle sopiva työpaikka.

 

Hae koulutukseen TE-toimiston kautta.

 

Hae koulutukseen

 

 

Koulutuksen valintahaastattelut ovat 3.2.2023 alkaen, jonne kutsutaan henkilökohtaisesti. Muistathan perustella hakemuksesi huolella.

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Asiakaspalvelu@ya.se

puh .010 2060 340

 

Koulutuspaikan osoite: Äimäkuja 6A, 90400 Oulu

Sisältö

Koulutukseen 10 päivän teoreettiseen opetusjaksoon kuuluu:

 

Orientoivat opinnot

 

Lupakorttikoulutukset

 • HätäEA

 

Ammatillisia opintoja ja esimerkkejä sisällöistä

Asiakaspalvelun perusteet

 • asiakkaan kohtaaminen (myös kansainvälisen asiakkaan kohtaaminen)
 • laadukas palvelu
 • eri asiakasryhmien tuntemus luontoalalla
 • englanti asiakaspalvelussa (rohkaisee käyttämään)
 • toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäensiapu

Vastaanotossa ja vuokraamossa työskentely

 • työympäristön ja -tapojen perustuntemus
 • kassatyöskentelyn abc
 • majoitus-, safaritalo- ja vuokraamotoiminta yleensä
 • tilahuolto

Varusteet

 • huolto- ja kunnossapidon perusteet vuokrattaville ja käytössä oleville varusteilla
 • yleisimpien varusteiden perustiedot (esimerkiksi sukset, lumilaudat, polkupyörät, moottorikelkat, kanootit ja sup-laudat).

Toiminta luontoympäristössä

 • olosuhteet ja niiden huomioiminen työssä
 • karttaosaaminen
 • erilaiset reitit ja rakenteet sekä niiden käyttäminen
 • toiminta nuotiolla
 • onnettomuustilanteessa toimiminen luonnossa

Vastuullisuus ja turvallisuus

 • vastuullisuuden perusperiaatteet
 • yritysten toiminta vastuullisuuden näkökulmasta, esimerkiksi tietoisuus sertifikaateista
 • metsähallituksen Kestävän matkailun periaatteet
 • toimintaympäristön turvallisuus, esimerkiksi paloturvallisuus

Puhdistuspalvelualan osaaminen luontoalankohteissa ja ympäristöissä

 • yleisimmin käytettävissä olevat työtavat, materiaalit ja välineet
 • hygieniavaatimukset
 • roskattoman retkeilyn periaatteet

 

Teoriaopetus koostuu verkko-opetuspäivistä (6pv) ja lähiopetuksesta (4pv). Lähiopetus on Oulussa, mutta voidaan henkilökohtaistaa niin, että lähiopetus tapahtuu esim. omalla paikkakunnalla.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 20 päivän työssäoppimisjakso alan yrityksessä käytännön työtehtävissä.

Kelpoisuus

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alalle soveltuvat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Koulutukseen voi osallistua osaamistaan täydentävä, alasta uutena ammattina kiinnostunut tai ilman aikaisempaa koulutusta oleva hakija. Alalla korostuu asiakaspalvelun merkitys ja kiinnostus oppia uutta. Koulutus rakennetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen kokemukseen ja taustaan sopivaksi.

 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvista maksuista (esim. ajokortti) tai luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvista maksuista opiskelija vastaa itse.

 

Tässä koulutuksessa em. maksuja tulee opiskelijalle maksettavaksi suoritusten mukaan HätäEA 13,64€

Työvoimakoulutus

Haku­prosessi

Vaihe 1

Kuka voi osallistua työvoimakoulutukseen?

Päästäksesi työvoimakoulutukseen sinun on oltava työnhakija ja ilmoittautunut työvoimatoimistoon.

Vaihe 2

Hae koulutukseen TE-toimiston kautta

Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon.

 

Lataa

Koulutus oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja opin koulutuksen aikana huiman määrän uusia asioita. Opetus oli äärimmäisen ammattitaitoista ja välineet laadukkaita.

Jaakko

Koulutus vastasi odotuksia hyvin ja opin haluamani/tarvitsemani ammattipätevyydet. Sain myös työtarjouksia heti koulun jälkeen.

Petri

Koulutus vastasi odotuksiini todella hyvin. Halusin parantaa töihin pääsyä ja pääsin.

Marko

Koulutustarjonta hyvä, hyvät kouluttajat, mukava porukka.

Johnny

Koulutus oli onnistunut ja monipuolinen. Teoriaopetus oli mielenkiintoinen, ei ollut pitkäveteistä 🙂

Kirsi

Klart och enkelt, lätt att veta nästa steg.

Marie Louise

Tarvittavat opit ja kortit tuli, mitä tarvitaan työpaikoille.

Antti

Maarakennuskoneenkuljettajakoulutus vastasi odotuksia erinomaisesti ja ajoharjoittelua sai riittävästi.

Arttu