Me välitämme henkilökohtaisista tiedoistasi

 

Henkilökohtainen yksityisyytesi ja henkilötietojesi käsittely on meille tärkeää. Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan Suomessa ja muualla EU: ssa. Jotta voisit olla varma siitä, kuinka Suomen Ammattiakatemia käsittelee tietojasi, haluamme kertoa sinulle miten toimimme.

 

Olemme selventäneet, miten käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on käsitellessäsi henkilötietojasi.

 

GDPR ei vaikuta koulutukseesi Suomen Ammattiakatemialla, mutta pyydämme sinulta suostumustasi käsitellä henkilötietojasi siten, että voimme tiedottaa koulutukseesi liittyvistä asioista.

 

Turvallisuutesi kanssamme

 

Meille on tärkeää, että luotat siihen, että annat meidän käsitellä ja tallentaa henkilötietojasi, ja että tiedät, että teemme sen laillisella ja luotettavalla tavalla.

 

Varmistamme, että noudatamme GDPR-vaatimuksia. Henkilöstöämme sitovat myös salassapitosopimukset ja meidän tulee noudattaa sovittuja käytäntöjä ja turvallisuusmenettelyjä.

 

Oikeutesi perusteella olemme selventäneet, mitä oikeuksia sinulla on. Henkilötiedot -kohdassa selitämme, kuinka käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi. Lue se läpi. Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

 

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja tarkoituksesta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus tietää, miksi henkilötietojasi käsitellään, kuinka kauan niitä säilytetään, kuka osallistuu tietojen käsittelyyn ja mitä seurauksia käsittelyllä on. Sinulla on myös enemmän mahdollisuuksia hallita tietojasi. Alla olemme luetelleet sinun oikeutesi.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua
+358 40 505 6835

 

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiakatemia Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Ammattiakatemia Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointi-palveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Suomen Ammattiakatemia Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Suomen Ammattiakatemia Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Yritys ja asema
• Yrityksen osoitetiedot
• Yrityksen toimialatiedot
• Yrityksen kokoon liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Suomen Ammattiakatemia Oy:n asiakas-tietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Ammattiakatemia Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – opiskelijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua
+358 40 505 6835

 

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiakatemia Oy:n opiskelijarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterien tietoja käytetään Suomen Ammattiakatemian ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterien sisältämiä henkilötietoja käytetään Suomen Ammattiakatemian ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot opiskelijoista:
• Opiskelija-asiakkaan perus- ja yhteystiedot
• Opiskelijan opintotiedot
• Opetussuunnitteluun liittyvät tiedot
• Opettajatiedot
• Oppilaitostiedot
• Koulutustiedot
• Koulutuksien sisällöt
• Sopimustiedot
• Opiskelijan henkiläkohtaistamissuunnitelmat
• Työnantajatiedot
• Työharjoittelupaikkojen tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Yritys- ja henkilötietoja kerätään yhteydenotoista, hakemuksista ja ilmoittautumisista koulutuksiin, palveluita käytettäessä tai muutoin tietonsa antaneista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

8. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoja on sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Suomen Ammattiakatemia Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Paperiset rekisteritiedot säilytetään lukollisessa palosuojatussa säilytyskaapissa.
Oikeuksia rekisterin käyttöön valvoo Suomen Ammattiakatemian maajohtaja.

 

10. Kielto-oikeus
Opiskelijalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua
+358 40 505 6835

 

2. Rekisteriasiat
Henkilöstöhallintopalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiakatemia Oy:n henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterien tietoja käytetään Suomen Ammattiakatemian henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
5.1. Tunnistetiedot
– nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero

 

5.2. Arkaluonteiset tiedot
– ammattiliiton jäsenyys, rangaistustiedot

 

5.3. Muut tiedot
– palvelussuhteeseen liittyvät tiedot, tehtävään liittyvät tiedot, palkkaukseen liittyvät tiedot, verotiedot, ulosottotiedot, kirjanpitotiedot, kansalaisuus, koulutus, kielitaito, sotilasarvo, työura, sivutoimiluvat, luottamustehtävät, työvapaat, eläkepäätökset, vuosilomat, kunniamerkit ja arvonimet, työsuhteen päättymisen tiedot, työvapaan päätöstiedot , käydyt kurssit, lääkärilaskujen kohdentamiseen ja kustannusten jakamiseen tarvittavat tiedot, työajanseurantatiedot, tietojärjestelmien käyttöoikeustiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn oma ilmoitus.
Henkilöstöhallinnolliset päätökset.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

8. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoja on sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Suomen Ammattiakatemia Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Paperiset rekisteritiedot säilytetään lukollisessa palosuojatussa säilytyskaapissa.
Oikeuksia rekisterin käyttöön valvoo Suomen Ammattiakatemian maajohtaja.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – sopimuskumppanirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua
+358 40 505 6835

 

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiakatemia Oy:n sopimuskumppanirekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterien tietoja käytetään Suomen Ammattiakatemian ja sopimuskumppanin väliseen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
5.1. Tunnistetiedot
– nimi, y-tunnus, osoite, muut yhteystiedot

 

5.2. Muut tiedot
– sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, palkkioon liittyvät tiedot, verotiedot, ulosottotiedot, kirjanpitotiedot ja tietojärjestelmien käyttöoikeustiedot.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn oma ilmoitus.
Sopimuksen sisältö ja siihen liittyvät päätökset.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

8. Tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä sopimuskumppania koskevia tietoja on sopimuskumppanirekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Ammattiakatemia Oy
c/o TiliTilda
Pitkämäentie 121
62100 Lapua

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoja on sekä sähköisessä että paperisessa muodossa. Suomen Ammattiakatemia Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Paperiset rekisteritiedot säilytetään lukollisessa palosuojatussa säilytyskaapissa.
Oikeuksia rekisterin käyttöön valvoo Suomen Ammattiakatemian maajohtaja.

 

10. Kielto-oikeus
Sopimuskumppanilla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on tietosuojapolitiikkaamme koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@ya.se