Heidi Tauriaisen kokemuksia Laadun- ja projektinhallinta -koulutuksesta

3 huhtikuun, 2024

Oululainen Heidi Tauriainen osallistui maaliskuussa 2024 Suomen Ammattiakatemian Laadun- ja projektinhallinta – Rakennusalan täydennyskoulutukseen.

 

• Löysin tiedon koulutuksesta työvoimatoimiston nettisivuilta ja se vaikutti mielenkiintoiselta. Nyt ei ole oikein tarjolla rakennusalan töitä ja olen ollut työttömänä muutaman kuukauden. Olen työskennellyt raksalla 12 vuotta erilaisissa tehtävissä; suunnittelijana uudis- ja korjausrakennuskohteissa, projektipäällikkönä rakennusvalvonnassa ja tuotantoinssinä rakennustyömaalla. Alun perin opiskelin lähihoitajaksi ja hoitoalallakin ehdin työskennellä pari vuotta. Suvussa on kuitenkin paljon rakennusalalla työskenteleviä ja rakennusala veti lopulta puoleensa.

 

Vastasiko koulutus odotuksia, joita sinulla oli ennen koulutuksen alkua?

 

• Odotin koulutuksesta saavani omaan työhöni uusia vinkkejä, mutta koulutuksen anti olikin kattavampi. Meidän ryhmä koostui useista rakennusalan eri tehtävissä työskentelevistä. Asioita käsiteltiin monista eri näkökulmista, kuten laskutus, myynti ja työnohjaus, joka oli mielenkiintoista ja toi uusia näkökulmia.

 

Miten koulutus auttoi sinua kehittämään omaa osaamistasi rakennusalan laadun- ja projektinhallinnassa?

 

• Uskon että tästä on paljon hyötyä. Nyt osaan ajatella laajemmin, mikä vaikutus omalla työllä on koko ketjuun, arvon tuottoon ja yrityksen tulokseen. Tuottavuus on muutakin kuin eurot, esim. arvomaailma, maine ja toiminnan jatkuvuus.

 

• Laadun- ja projektinhallinnan kehittämisestä on varmasti suuri hyöty. Nämä pitäisi huomioida paremmin rakennushankkeissa ja ottaa työn ohessa käyttöön. Haasteena rakennusalalla on työmaan monet eri toimijat pääurakoitsijasta aliurakoitsijoihin.

 

Mikä oli mielestäsi koulutuksen antoisin osuus ja miksi?

 

• Legopäivä eli LEAN harjoitus konkretisoi miten eri tavalla voi vaikuttaa asioihin ja mihin menee aikaa. Hauskin ja konkreettisin. Pääsi itse tekemään. Myös eri ohjelmistoista tuli uutta tärkeää tietoa. Olin aikaisemmin käyttänyt Sokopron vanhaa järjestelmää, joka näytti nyt päivityksessään menneen parempaan suuntaan. Myös Lixanin voisin kuvitella olevan rakennushankkeissa käytössä helpottamaan tuntikorttien täyttöä ja laskujen hallintaa. Kaikki ohjelmistot olivat tehty käyttäjälähtöisesti ja näin ollen näyttivät yksinkertaisilta käyttää.

 

Suositteletko vastaavaa koulutusta muille?

 

• Suosittelen tällaista koulutusta kaikille rakennusalalla työskenteleville. Vaikka koulutus oli projektin- ja laadunhallintaan suunnattu, sisältyi siihen myös työnohjausta ja työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutuspäivätkin. Hyvin suunniteltu kokonaisuus, vaihteleva ja monipuolinen. Ei ollut puuduttavaa teoriaa ja porukkamme oli rento. Enemmänkin ihmisiä olisi kyllä mukaan mahtunut. Työnohjaajalta sai vinkkejä työnhakuun ja hänelle pystyi lähettämään oman CV:n kommentoitavaksi. Työturvallisuus- ja ensiapukortille sai lisää voimassaoloaikaa. Mikan koulutus oli käytännönläheistä ja helposti sovellettavissa raksan eri tehtävissä työskenteleville. Selkeä ja hyvä kymmenen päivän koulutuspaketti. Koulutustilatkin ovat toimivat, parkkipaikkoja on ja lounasravintolakin löytyy läheltä, mutta pystyi lounastamaan myös omilla eväillä.