MuutosKoulutuksella tukea muutostilanteisiin

26 helmikuun, 2024

MuutosKoulutuksella tukea muutostilanteisiin

 

OAK on oululainen kasvuyritys, joka on yksi Suomen suurimmista kuljetus- ja maarakennusalan toimijoista sekä Pohjois-Suomen merkittävin terminaalipalvelujen tarjoaja. Monen oululaisen jääkaappi täyttyy OAK:n terminaalin kautta, sillä se on Pohjois-Suomen elintarvikekuljetusten merkittävä solmukohta.

 

OAK:lla oli muutosneuvottelut syksyllä 2023 ja se johti irtisanomisiin. Työntekijöille tarjottiin yhteistoimintalain mukaista muutoskoulutusta.

 

– Olin ensin yhteydessä TE-keskukseen, että miten koulutusasiaa voisi lähteä viemään eteenpäin ja he neuvoivat olemaan yhteydessä ELY-keskukseen. ELY- keskuksen kanssa käytiin ensin läpi mitä mahdollinen koulutus voisi olla, he kilpailuttivat koulutuksen ja Suomen Ammattiakatemia tarjosi meille räätälöityä koulutusta, kertoo Pinja Hirvikallio OAK:lta. – Meidän osalta asia sujui hyvin mutkattomasti ja asiantuntevasti.

 

Suomen Ammattiakatemian MuutosKoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa Oulun Autokuljetukselta 7 irtisanottua henkilöä. Koulutuksessa perehdyttiin asiakaspalveluun, myyntiin, tietoteknisiin taitoihin ja työnhakuun. Koulutuskokonaisuudella laajennettiin koulutettavien osaamista, mikä madaltaa kynnystä työllistymiseen.

 

MuutosKoulutus tukena urapolun suunnittelussa

 

– Koulutuksen valmistelu lähti ELY-keskuksen yhteydenotosta ja tarjouspyynnöstä. Keskustelimme myös työnantajan kanssa koulutuksen sisällöstä ja kohderyhmästä. Sisältöihin teimme tarkennuksia, vaikka isot otsikot säilyivätkin, Suomen Ammattiakatemian toimitusjohtaja Susanna Maunu kuvaa koulutuksen suunnittelua.

 

– Koulutuksen sisältökeskusteluja kävimme myös kouluttajien kanssa, jotka toivat lisää tietoa osaamistarpeisiin ja mihin muutoskoulutuksessa tulisi tähdätä, jotta koulutuksen jälkeen osaaminen johtaa työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Kaiken kaikkiaan paljon ehdittiin suunnitella ja rakentaa lyhyessä ajassa ja koulutuksen toteutukseen päästiin kuukauden sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Väliin mahtui myös joulun lomat.

 

– Koulutuksen toteutus meni hyvin osaavien ja kokeneiden kouluttajiemme käsissä. Koulutuksissamme on aina alan parhaat asiantuntijat, joten osallistujat saavat yleensä odotuksiaan enemmän irti koulutuksista. Pieni ryhmä mahdollisti myös henkilökohtaista tukea ja neuvontaa, minkä niin kouluttajat kuin osallistujatkin kokivat hyväksi asiaksi. Asioita päästiin käsittelemään juuri henkilön omalta kannalta eikä yleisellä tasolla.

 

– Muutoskoulutus oli paikallaan, sillä se aktivoi osallistujat miettimään mitä seuraavaksi. Usein irtisanottu jää yksin ja oma aktiivisuus voi olla ainakin aluksi hukassa. Muutoskoulutuksessa osallistujat saavat arkeensa rutiinia, ammatillista osaamista, konkreettisia vinkkejä jatkosuunnitelmilleen ja ohjausta. Lopputuloksena oli tyytyväiset osallistujat ja kouluttajat. Osallistujilla oli myös lisää ammatillista osaamista, selkeät jatkosuunnitelmat ja työkalut eteenpäin, summaa Susanna koulutuksen lopputulosta.

 

Pieni ryhmä, suuri vaikutus

 

– Koulutukseen osallistui kaksi henkilöä. Koulutuspäivät toteutettiin Zoom -yhteydellä ja HowSpace -oppimisympäristöä hyödynnettiin tietojen ja materiaalien jakamiseen, kertoo kouluttaja Sari Juntunen – Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden motivaatio oli erittäin hyvä ja he suhtautuivat muutokseen positiivisesti. Pieni ryhmä mahdollisti sisältöjen toteuttamisen osallistujien toiveiden ja henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti.

 

Koulutuksen sisältöjä olivat muun muassa: työmarkkinatietous, oman osaamisen tunnistaminen, viestintä- ja tietotekniikkataidot, asiakaspalvelu- ja myyntitaidot ja työnhaku.

 

– Käytimme runsaasti aikaa CV:n ja hakemuksien tekemiseen ja opiskelijat olivat erityisen kiitollisia henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijoiden mukaan koulutus oli juuri oikein ajoitettu ja sopivan pituinen. He kokivat saaneensa koulutuksesta hyvän ja kannustavan sysäyksen työnhakuun ja urasuunnitteluun. Molemmat opiskelijat aloittivat konkreettisen tekemisen uuden työn löytämiseksi jo koulutuksen aikana, Sari kertoo koulutuksen tuloksista.

 

Mitä on MuutosKoulutus?

 

MuutosKoulutuksella yritys kantaa vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta silloin, kun työt loppuvat ja yritys joutuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään tai kun henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutus auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan.
MuutosKoulutuksen voi liittää muihin yritys- ja työvoimapalveluihin kuten yrityksen kehittämispalveluihin, palkkatukeen tai oppisopimukseen. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

 

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Koulutusta voidaan käyttää myös toistaiseksi voimassa olevien lomautusten yhteydessä. Koulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille. MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

 

Haluatko lisätietoja MuutosKoulutuksesta? Soita tai laita viestiä:

 

Puhelin 010 2060 340
asiakaspalvelu@ya.se