Tiedätkö mikä on takymetri ja mitä sillä tehdään?

22 joulukuun, 2023

 

Maanantaina päättyneessä Rakentavaa tietoa mittaamisesta – Rakennusalan täydennyskoulutuksessa opeteltiin takymetrin ja muiden nykyaikaisten mittavälineiden käyttö. Oikein suoritetut mittaukset koko rakennusprojektin aikana ovat ehdoton vaatimus laadukkaalle lopputulokselle ja virheisiin ei ole varaa.

 

Mutta mikä on takymetri?

 

Takymetri on maanmittauksessa käytettävä mittalaite, jolla mitataan säteittäisesti eli polaarisesti pisteiden sijainteja kojeeseen nähden. Laite toimii napakoordinaatistossa, mutta erilaisten ohjelmien avulla mittaustiedosta saadaan laskettua pisteille sijainnit suorakulmaisissa koordinaatistoissa. Termi takymetri (saks. Tachymeter, engl. tacheometer, tachymeter, total station) juontaa kreikan kielen sanoista taky ja meter, jotka yhdessä tarkoittavat nopeaa mittausta. (lähde: Wikipedia)