Koulutuksia eri toimialoille

 

Tarjoamme tällä hetkellä koulutuksia hotelli- ja ravintola-alalla, kiinteistöhuollon- ja puhtaanapitoalalla, logistiikan alalla, rakennusalalla sekä palvelualoilla. Tarjontamme muuntuu nopealla syklillä vastaamaan työelämän osaamistarpeita.

 

Koulutuksemme sisältävät sekä teoriaopintoja että käytännön harjoittelua, usein myös työssäoppimisjakson alan yrityksessä. Koulutuksiemme tavoitteena on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin ja työllistää opiskelijamme alan yrityksiin harjoittelujaksojen ja yritysyhteistyön kautta.

 

Suomen Ammattiakatemiassa panostamme jatkuvaan tuotekehitykseen ja asiakkaidemme tarpeiden kuuntelemiseen. Tuotteidemme kehittämiseksi verkostoidumme eri toimijoiden kanssa. Näin asiakkaille löydetään uudenlaisia ratkaisuja koulutusten toteuttamiseksi.