Kaipaako yrityksesi potkua myyntiin ja markkinointiin?

 

Olisiko aika terävöittää viestintää, tai tarvetta tietoturvaosaami- seen ja liiketalouden kertaukseen?

 

Suunnittelemme ja rakennamme yhdessä koulutuksen, joka vastaa juuri Sinun yrityksesi osaamistarpeita niin myynnin ja markkinoinnin, liiketalouden ja viestinnän kuin ICT-alan kentällä. Koulutuksissa keskitytään vain olennaiseen, joten henkilökohtaisten oppimispolkujen kautta koulutusten pituus vaihtelee 10-80 päivään.

 

Hämeen ja Satakunnan ELY-keskukset ovat kilpailuttaneet yhteishankintakoulutuksiin puitesopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä yritysten tarvitsemaa osaamista kouluttamalla ja tarjoamalla osaavaa työvoimaa. Puitesopimus sisältää yhteishankintana hankitut rekrykoulutukset, täsmäkoulutukset ja muutoskoulutukset.

 

RekryKoulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin

 

  • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
  • antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään
  • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

 

Työnantaja ja TE-palvelut toteuttajina

 

Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

 

RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

Koulutuksen suunnittelu?

Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee esityksen lomakkeella. Työnantaja ja TE-palvelujen edustaja arvioivat rekrytoitavien henkilöiden koulutustarpeet ja tekevät alustavan koulutussuunnitelman yritystä varten.

Koulutuksen hankinta

Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset kouluttajaehdokkailta julkisten hankintamenettelyjen mukaan. Osapuolet valitsevat yhdessä kouluttajan. Koulutuksen toteutuksesta osapuolet tekevät hankintasopimuksen.